Bestyrelsen på Bofællesskabet Ganerbo

 

Formand: Karl Lund, fhv. sognepræst i Ansager

Næstformand: Anne Marie Poulsen,  fhv. sekretariatsleder Foreningen af kristne friskoler, Ribe.

Anne Bine Sørensen

Peter Ellegaard

Karsten Sørenen

Leder: Birgit Lodahl

Medarbejderepræsentant: Christina Lykke Jensen