Om Ganerbo

Bofællesskabet Ganerbo blev i 2005 oprette af en forældrekreds i tilknytning til Kristelig Handicapforening. Ganerbo er en selvejende institution der drives efter friplejelovgivningen.

Ganerbo bygger på det kristne menneskesyn, hvor alle er skabt i Guds billede og dermed lige værdifulde. Respekt og næstekærlighed er grundlæggende værdier for beboere og ansatte.

Bofællesskabet er beliggende i udkanten af Skjern by med Ganer Å i baghaven og Skjern Ådal som nærmeste nabo.

Ganerbo er hjem for 15 beboere med forskellige psykiske og fysiske vanskeligheder, og der planlægges at udvide med 3 lejligheder i foråret 2015.

Hver beboer har sin egen lejlighed, og derudover rummer Ganerbo forskellige fællesfaciliteter: Dagligstue, køkken, vaskerum, motionsrum mv. 

Hverdagen på Ganerbo tager udgangspunkt i den enkelte beboers behov og er præget af struktur, forudsigelighed og tryghed. Beboere er alle i dagbeskæftigelse, og fritiden fyldes af madlavning, musik og sang, kreative udfoldelser, spil og leg, Pc, gå og cykleture, bålhygge, tøjvask, rengøring mm.

Ganerbo deltager i arrangementer i nærsamfundet i videst mulige omfang, blandt andet er der flere muligheder for gudstjeneste om søndagen.